CEPS utbildning på SöS

14.09.2018 11:32

Personalen på Södersjukhuset har internutbildning. Denna kurs CEPS är för sjukvårdspersonal på avdelningar. Agerande filmas, för att senare analyseras. Jag agerade en patient som får akuta magsmärtor.

Kontakt

Swedish B-force c/o Reinholdsson
Skidbacken 8 ök
Sundbyberg
17454

Sunitha Forsberg
Gideon Hydéns väg 13
14145 Huddinge
070-5688821
073-9035561
kerstin@swedishbforce.com sunitha.korale@gmail.com